Mörkaste

Småland

Cursed13

PUBSTAGE. 19:05
Metropol, RockCity Hultsfred
Friday 29th Of September 2017

 

Djupt i den svarta myllan finner vi de största skatterna. Från tidiga, poetiskt betitlade, ”I love Cyanide” till de senaste segrarna med ”Triumf” och ”Into Ashes” är detta en av de där akterna som tar tuffhet till en ny nivå; en konstellation lämplig såväl för öl och headbanging, religiös aktivism eller att kontemplera över Ginnungagap. I frontmannen Heljarmadrs egna ord, fritt översatt: ”Det textmässiga temat i Cursed 13 har alltid varit baserat på aggression, såväl det kontrollerade och beräknande hatet som det blinda raseriet. Jag är inte en ateist och Black Metal är inte bara ytterligare en musikform”. Cursed 13 påminner oss alla om varför vi en gång fann ett hem i Metal och att känna stolthet. Hur vi är nedan dock ovan, bortom dock framför och större än den ignoranta vardagsmassan. Det är en Välsignelse och en Förbannelse.

—————-

Deep in the black soil we find the greatest treasures. With early release so poetically named ”I love Cyanide” through the latest victories of ”Triumf” and ”Into Ashes” this is one of those acts that take toughness to a new level; an outfit equally suitable for beer and headbanging, religious activism or contemplating the Primordial Void. In the words of front figure Heljarmadr: ”The lyrical theme in Cursed 13 has always been based upon aggression, both the controlled and calculating hate as well as the blind fury. I am not an atheist and Black Metal is not just another form of music”. Cursed 13 reminds us all why we all once found a home in Metal and to take pride. How we are beneath yet above, beyond yet before and greater than the ignorant everyday populace. It is a Blessing and it is a Curse.