Mörkaste

Småland

Impiety

MAINSTAGE. 20:00
Metropol, RockCity Hultsfred
Friday 30th Of September 2017

 
Som Ord kan Impiety definieras som ”brist på fromhet, brist på vördnad inför Gud och Heliga Ting, Vanvördighet”. Som Band kan Impiety definieras som ”brist på fromhet, brist på vördnad inför Gud och Heliga Ting, Vanvördighet”. Känn den frigörande energin i över-gränsen-titlar som ”Skullfucking Armageddon” eller ”Ceremonial Necrochrist Redesecration”! Impiety är en tropisk Helvetes-Storm av Smuts och Sjukdom i krig med allt Heligt. En kvävande, klaustrofobisk virvelvind av Kaos, vasst bråte och mer våld än nöden kräver. Pissa ut de Heliga Eldarna, ödelägg, Ravage and Conquer!

As a word, Impiety is defined, for example, as ”lack of piety; lack of reverence for God or sacred things; irreverence”. As a band, Impiety is defined, for example, as ”lack of piety; lack of reverence for God or sacred things; irreverence”. Feel the liberating energy in over-the-top titles like ”Skullfucking Armageddon” or ”Ceremonial Necrochrist Redesecration”! Impiety is an tropical Hell-Storm of Filth and Disease waging war on all Holiness. A smothering, claustrophobic whirlwind of Chaos, sharp debris and excessive violence. Piss out the Holy Fires, lay waste, Ravage and Conquer!