Mörkaste

Småland

Interment

PUBSTAGE. 17:00
Metropol, RockCity Hultsfred
Friday 29th Of September 2017

I den elastiska, svarta sfären Lägg dig att vila. Sjunk in i dig själv. Glöm Fåfängan i vardags ävlan. Ditt Liv är ett slagfält och en lekplats,
din kropp ett tempel och en grav.
Du är innesluten i den svarta cirkeln. Genomborrad av den laservassa klippan.
Världsaxeln som sammanbinder sig själv genom Allt. Ormtungorna som spelar med varandra.
Stilla men ej stel i kistan. Sågklingor klyver världen, den platta skivan snurrar, sländans vingar glänser. Flugan dansar.
Universum växer, evig inflation och gravitationers skärningspunkt.
Den slutliga koncentriska kollapsen. Varje evigt, oändligt universum får plats i en atom, i ett ändligt rum med ändlig tid. Detta vet vi.
Materia är mestadels luft och vakuum. Detta vet vi. Gott är att veta vad som fyller luften, strålar i vakuum, hänger i Gapet.
Tomrummet är vakuum såväl som sten och stagnation. Smält berget, eld utan motkraft förintar barriären, överkommer trycket, expanderar utåt, åt alla håll.
Känn. Explodera i våld och extas.
Förgör dig själv i varje givet ögonblick.
Föd dig själv genom dig själv i varje givet ögonblick.
/
Utdrag ur ”Drömtid och Meditation”
-Courtesy of Dead Dog Revelations

In the elastic Black Sphere 
Lay down to rest. Sink into your self. Forget the vanity in your everyday strife. Your life is a battlefield and a playground, your body a temple and a grave.
You are enclosed in the black cirlce. Pierced by the laser-sharp rock. The World Axis that connects with itself through All. The serpents´ tongues playing with
each other.Still but not stiff in the casket. Saw blades slice the world, the flat disc spins, the spindle´s wings glances. The fly dances.
The Universe grows, eternal inflation and the concurrence of gravities. The final concentric collapse. Every eternal, infinite universe fits in one atom,
in a finite room with finite time. This we know.
Matter is mostly air and vacuum. This we know.
Good is to know what fills the air, radiates in the vacuum, hangs in the Void.
The Lacuna is vacuum as well as rock and stagnation.
Melt the mountain, fire with no counter force annihilates the barrier, overcomes the pressure, expands outwards, in all directions. Feel.
Explode in violence and ecstasy.
Destroy yourself in every given moment.
Give birth to yourself through yourself in every given moment./Excerpt from ”Dreamtime Meditations”
-Courtesy of Dead Dog Revelations