Mörkaste

Småland

Necrowretch

PUBSTAGE. 23:30
Metropol, RockCity Hultsfred
Friday 29th Of September 2017

Från den stund du föds är de där.
Förgängelsen, Lögnerna och Illusionerna. Innan du lärt dig gå har omvärlden kvävt din Ande och den Ursprungliga Skönheten. Alla Mirakler och Under effektivt aborterade. Slöjor och censur. Välkommen till den sekulariserade Nya Världen! Hell tomhet och rotlöshet! Här spelar inget någon roll. Innan du nått mogen ålder börjar din kropp förtvina och dö. Det kommer du inte ifrån. Du är ett tomt skal, ett vrak, en spillra. En elektrisk krets utan gnista.
Vad fyller tomrummet i din bröstkorg? Vad får musklerna att hårdna i din kropp? Vad retar nerverna i ditt kött?
Låt liket dansa våldsamt till extas genom Livet. Genom Döden.

———————————————————–
From the moment you are born, they are there. The Perishableness, the Lies, the Illusions. Before you have learnt to walk the Umwelt has suffocated your Spirit and the Primordial Beauty. All Miracles and Wonders effectively aborted. Veils and censorship. Welcome to the sekularized New World! Hail Emptiness and Rootlessness! Nothing matters here. Before you’ve reached mature age your body starts to wither and die. You can not escape it. You’re an empty shell, a wreck, a shard. An electric circuit without a spark. What fills the void in your ribcage? What hardens your muscles? What excites the nerves in your flesh?
Let the corpse dance violently until ecstasy through Life. Through Death.