Mörkaste

Småland

Ravencult

MAINSTAGE. 20:00
Metropol, RockCity Hultsfred
Saturday 30th Of September 2017

 

Grekiska fenomenet Ravencult sprider åter sina svarta vingar över oss. Som en rabiat dödspluton rakt ur Hades käftar växer deras skugga och mörklägger ständigt nya territorier. Deras thrashanstrukna black metal går inte värja sig mot. Allt heligt och falskt trampas ned. Förskingringens korp, ändlöst vacker i sin flykt, vars näbb sliter i ditt lik, hackar ur dina blinda ögon, bär dig till det Sanna Ljuset.

Greek phenomena Ravencult spreads their black wings over us once more. Like a rabid Platoon of Death, straight from the jaws of Hades, their shadow is growing and constantly darkening new territories. Their thrash-stricken black metal cannot be warded off. Everything holy and false is tramped down. The Raven of Dispersion, endlessly beautiful in its flight, whose beak tears at your corpse, hacks out your blind eyes, carries you to the True Light.