Mörkaste

Småland

Trepaneringsritualen

PUBSTAGE. 21:15
Metropol, RockCity Hultsfred
Friday 29th Of September 2017

Vad gör du när Avgrunden öppnar sig? När Himlens eviga lyster och rymdens oändligt strålande tomhet kollapsar och komprimeras till ett enda avgörande ögonblick? Släpper du in Ljuset eller faller du handlöst i Intet? Smärtan är lika outhärdlig oavsett. Vad är du beredd att offra? Inser du att du i vilket fall måste ge upp dig Själv? Sviker du inte dig själv så sviker du andra. Kan du leva med dig själv? Känn Domens borr trasa ditt väsen, sarga sin väg genom kött, ben och senor. Slit upp ett hål i din Tillvaros töcken. Se vad Du är där inne, se vad du måste ge upp.

…………………………………

What do you do when the Great Abyss opens? When the eternal lustre of Heaven and the infinite radiant emptiness of Space collapse and compress into a single, defining moment? Do you let the Light in or do you fall freely into the Nothing? The pain is as unbearable regardless. What are you prepared to sacrifice? Do you realise that in whichever case you must relinquish your Self? If you don’t fail yourself you fail others. Can you live with your Self? Feel the Drill of Judgement rend your Being, tear its way through flesh, bones and sinews. Rip a hole in the haze of your existence. See what you are in there. See what you need to give up