Mörkaste

Småland

Tribulation

THURS STAGE. 23:00
Hotell Hulingen
Thursday 28th Of September 2017

Tribulation prövar och frestar våra sinnen med njutning dold för blotta synen.
Deras progression från blodisande rå Death Metal till fantasieggande, dunkelt drömsk, drivig rock/metal
är ett äventyr, en själaflykt, på vägen mot vårt Mörka Öde.
Likt Jättar som rör sig genom Skapelsen, massiva och oändligt tunga, dock utan materia.
En sensuell Skugga som glider genom ditt Kött. Innovativt men sjävlklart, som det tysta lockandet från nattens silhuetter som du hört i hela ditt Liv men ändå aldrig hört.

………………………………………….

Tribulation tempts and puts our senses on trial with pleasures hidden from mere sight.
Their progression from bloodcurdling raw Death Metal to fantasy stimulating, darkly dreamlike, thrusting rock/metal is an adventure, a soul´s flight, on the way to our Dark Fate. As Giants moving through Creation, massive and infinitely heavy, yet with no matter.
A sensual Shadow sliding through your Flesh. Innovative but obvious, like the silent beckoning from the nightly silhouettes that you´ve heard your whole Life but still have never heard.