Mörkaste

Småland

Vanhelgd

MAINSTAGE. 18:00
Metropol, RockCity Hultsfred
Saturday 30th Of September 2017

 

Skräck och Glädje. Som en obönhörligt böljande våg av Förruttnelse och Död som kallt och osentimentalt besudlar ditt fåfånga Kött och svaga Ande. Vanhelgd är Death Metal. Och även om Livet må vara Heligt har du bara att kapitulera inför Döden. Gläds därom.

Terror and Joy. Like an inexorably, cold surging wave of Death and Decay that unsentimentally befouls your vain Flesh and weak Spirit. Vanhelgd is Death Metal. And even though Life may be Holy, you have only to surrender before Death. Rejoice.