Mörkaste

Småland

Witchery

MAINSTAGE. 18:00
Metropol, RockCity Hultsfred
Friday 29th Of September 2017

 

Vansinne och Befrielse

Fyll din bägare. Månens kvicksilver och Nattens blod översvämmar dina lungor. Förgifta ditt sinne. Vansinne och Befrielse. Slickad ren av Skymnings tungor. Frö sått och säd Förlorad. Det Oönskade föds. Svartnad mens rann i Jorden.

Så ses vi där. På toppen av kullen. Bara fötter i mossans bädd. Gräs. Grenar. Lemmar. Vilsen kropp i mörker ledd. Under månen, rispa min hud.
Ögon bortom Himlen. Venus Illegitima, var min Brud. Djupt i skugga, skygg i grönska.
Ge mig allt min kropp kan önska. Vi gjuter blod i vakuum. Kom! Kom! Den ledes dans, Vilddjurets extas. Vi fryser tid och rum.
Ur skuggan glider med Hovars has.

Sjung! Sjung! Hornens Lov.
Hör dem nalkas, Fans Hov.
Drick! Drick! Djävulens skål.

//
Courtesy of Dead Dog Revelations
————————–

Lunacy and Liberation

Fill your cup. The mercury of the moon and the night´s blood flood your lungs. Poison your mind. Lunacy and Liberation. Licked clean by Twilight´s tongues. Seeds sown and Seed lost. The Unwanted is born. Blackened menses ran in the Earth.

And so we meet there. Atop the hill. Bare feet on the moss bed. Grass. Branches. Limbs. A lost body in darkness led. Under the moon, graze my hide. Eyes beyond the Heavens. Venus Illegitima, be my Bride. Deep in shadow, shy and lush.
Give all my body wishes. We cast blood in vacuum.
Come! Come! Dance of the wretched, ecstasy of the Beast. We freeze time and space. Slide from the shadows with shuffling Hoofs.

Sing! Sing! Praise of the Horns.
Hear them approach, the court of the Tempter.
Drink! Drink! The Devil´s toast.

//
Courtesy of Dead Dog Revelations