DrivCraften

DrivCraften gör smycken i macrame, trä, koppar m.m. sysslar även med målningar m.m. På utställningen kommer smycken vara i fokus.